Al. N.M.P. 1 lok. nr 2

42-202 Częstochowa

691-35-88-33

kancelaria.mietelska@gmail.com

Usługi

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych z zakresu:

 • prawa gospodarczego (w tym: sporządzanie umów spółek, rejestracja oraz likwidacja spółek, sporządzanie umów handlowych);
 • prawa cywilnego (w tym: prawo konsumenckie, prawo umów, sprawy o zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia o zadośćuczynienie, księgi wieczyste i hipoteka, prawo spadkowe, egzekucja należności);
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym: sprawy o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odwołania od decyzji ZUS i KRUS);
 • prawa przewozowego (w tym: sporządzenie umów spedycyjnych oraz umów przewozu, prowadzenie spraw sądowych z zakresu niewykonania tych umów);
 • prawa upadłościowego i naprawczego (w tym: sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wszczęcie postępowania naprawczego, zgłaszanie wierzytelności);
 • prawa lokalowego (w tym: sprawy o podwyżki czynszu, eksmisję, odszkodowania od gminy)
 • prawa rodzinnego (w tym: prowadzenie spraw o alimenty i o opiekę nad dziećmi, ustalanie pochodzenia dziecka, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, majątkowe umowy małżeńskie, podział majątku, prawo aktów stanu cywilnego);
 • prawa administracyjnego (w tym: prawo samorządowe, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, zamówienia publiczne, pomoc społeczna);
 • prawa karnego (w tym: reprezentowanie pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) przed organami ścigania, prokuraturą i sądami powszechnymi).

Poświęcamy Klientowi tyle czasu ile sam on tego potrzebuje.

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez klienta:

 • w siedzibie Kancelarii,
 • w siedzibie Klienta lub w miejscu wskazanym przez Klienta,
 • za pośrednictwem telefonu, ale także komunikatorów WhatsApp i Messenger oraz Internetu.