Al. N.M.P. 1 lok. nr 2

42-202 Częstochowa

691-35-88-33

[email protected]

Zdarza się, że litera prawa jest z zupełnie innego alfabetu - MY pomożemy Ci ją zrozumieć.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych z zakresu:PRAWA GOSPODARCZEGO

PRAWA GOSPODARCZEGO

(w tym: sporządzanie umów spółek, rejestracja oraz likwidacja spółek, sporządzanie umów handlowych);PRAWA LOKALOWEGO

PRAWA LOKALOWEGO

prawa lokalowego (w tym: sprawy o podwyżki czynszu, eksmisję, odszkodowania od gminy)PRAWA CYWILNEGO

PRAWA CYWILNEGO

w tym: prawo konsumenckie, prawo umów, sprawy o zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia o zadośćuczynienie, księgi wieczyste i hipoteka, prawo spadkowe, egzekucja należności);PRAWA CYWILNEGOPRAWA PRZEWOZOWEGO

PRAWA PRZEWOZOWEGO

(w tym: sporządzenie umów spedycyjnych oraz umów przewozu, prowadzenie spraw sądowych z zakresu niewykonania tych umów);PRAWA RODZINNEGO

PRAWA RODZINNEGO

(w tym: prowadzenie spraw o alimenty i o opiekę nad dziećmi, ustalanie pochodzenia dziecka, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, majątkowe umowy małżeńskie, podział majątku, prawo aktów stanu cywilnego);PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(w tym: sprawy o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odwołania od decyzji ZUS i KRUS);PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHPRAWA ADMINISTRACYJNEGO

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

(w tym: prawo samorządowe, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, zamówienia publiczne, pomoc społeczna);PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHPRAWA ADMINISTRACYJNEGOPRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO

PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO

(w tym: sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wszczęcie postępowania naprawczego, zgłaszanie wierzytelności);

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Mietelska...

…jest dynamicznie rozwijającą się kancelarią, prowadzoną przez radcę prawnego Jolantę Mietelską od 2011 r. w Częstochowie. Kancelaria koncentrując się na indywidualnych potrzebach każdego z Klientów i szukając dla niego najkorzystniejszych rozwiązań prawnych kieruje się najwyższymi standardami etycznymi, profesjonalizmem świadczonych usług oraz zasadą zapewnienia Klientom pełnego komfortu w świadomym i swobodnym realizowaniu swoich celów biznesowych.

Co mówią o Kancelarii klienci