Al. N.M.P. 1 lok. nr 2
42-202 Częstochowa
NIP: 9491915646

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego, tak aby struktura wynagrodzenia była adekwatna do rzeczywistego zaangażowania prawnika i dawała Klientowi możliwość odpowiedniego zaplanowania budżetu i monitorowania wydatków.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • system wynagrodzenia indywidualnego

wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;

  • system wynagrodzenia ryczałtowego

stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej,
wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;

  • system wynagrodzenia ryczałtowego z limitem godzin - w ramach ryczałtu kancelaria świadczy usługi do określonej ilości godzin, po przekroczeniu którego ustalane jest wynagrodzenie według stawek godzinowych.

Wynagrodzenie za udzielenie ustnej porady prawnej waha się od 80 do 250 zł (zależnie od stopnia skomplikowania sprawy oraz ewentualnej potrzeby analizy dokumentów). W przypadku gdy klient chce powierzyć mi prowadzenie sprawy sądowej może liczyć na wstępną bezpłatną konsultację co do widoków i szans na wygraną.
Wynagrodzenie jest powiększane o podatek VAT.